Nova Otopark

Hakkımızda
Nova Otopark Amacımız

 • Şehrin trafik sorununa çözüm bulmak
 • Otopark sektörünün gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlamak
 • Alınıp satılabilir bir yatırım ürünü haline getirmek
 • Küçük tasarrufların üretime yönelmesini sağlamak
 • Borsa ürünü haline getirmek
 • Akıllı otoparklar yapılmasının önünü açmak
 • Belediyelere kaynak temin etmek
 • Borçsuz belediyeler sistemine destek olmak
 • Akıllı uygulamaların gelişmesine destek olmak
 • Yiyecek, perakende ve kahve sektörü ile AVM’ler arasında eko sistemi oluşturmak
 • Emsale dâhil olmayan donatı alanlarına parkların yapılmasını sağlamak üzere otopark sektörünün gelişmesini sağlayacak faaliyette bulunmak.

Sektörle doğrudan veya dolaylı ilgili meydana gelen her türlü gelişmeyi takip etmek, uygulama birliği sağlamak, ortak çalışma ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmak,

Otopark sektörüyle ilgili üretimdeki firmaların ortak sinerji yaratmasını, yabancı sermaye ve teknoloji getirilmesine öncülük etmek müşterek sorunları tespit etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek uygun çözümlerin üretmek, üretilen çözümlere katkı sağlamak,

Müşterek çalışma ve görüşmelerle otopark sektörünü ilgilendiren teknik, ekonomik, finans, üretim, SPK, işletme, yatırım ürünü olarak hukuki, sosyal, kültürel ve idari bakımdan mevcut bütün meseleleri ortaya çıkarmak, gündeme getirmek, yurt içinde ve yurt dışında sektöre faydalı çalışmaların yapılmasını ve bunların tanıtılmasını teşvik etmek.

Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında akıllı otopark sektörü ile ilgili her türlü dernek, birlik ve sivil toplum kuruluşlarına üye olmak, sektördeki tüm oyuncularla ortak akıl üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde sektörle ilgili her konuda işbirliğini gerçekleştirmek,

https://novaotopark.com/wp-content/uploads/2020/09/2.jpg
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://novaotopark.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.