HER DAİREYE OTOPARK ZORUNLULUĞU 15 EYLÜL’DE BAŞLADI

8 Ekim 2020by novaab0

Yeni Otopark Yönetmeliği 15 Eylül’de yürürlüğe girdi. Buna göre, Otopark Yönetmeliği ile her 1 daireye 1 otopark zorunluluğu getirdi. Yönetmelikle her otopark yerinin, belediyelerce bu yönde karar alınması halinde, ait olduğu bağımsız bölümün eklentisi olarak tapuda belirtilebilmesi imkanı da getirildi.

HER DAİREYE OTOPARK ZORUNLULUĞU 15 EYLÜL'DE BAŞLADI

Yeni Otopark Yönetmeliği 15 Eylül’de yürürlüğe girdi.

Buna göre, Otopark Yönetmeliği ile her 1 daireye 1 otopark zorunluluğu getirdi. Yönetmelikle her otopark yerinin, belediyelerce bu yönde karar alınması halinde, ait olduğu bağımsız bölümün eklentisi olarak tapuda belirtilebilmesi imkanı da getirildi.

İmar Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile yine yönetmelikte yer alan bir diğer yenilik ise su basman kotu +1,20 metre altında yapılacak olan ve bina ihtiyacının 2 katı kadar otopark alanı emsal hesabı dışında tutulması olarak belirlendi. Bu sayede Bakanlıkça bina bahçelerinin otopark olarak kullanımının azaltılması hedeflendi.

Yönetmeliğe göre, tamamen gömülü bodrum katlarda yer alan ve açığa çıkamayan otoparklar ise alan sınırı olmadan tamamen emsal harici tutuluyor. Yönetmelikle zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin ise yola 3 metre kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilir hale getirildi. Ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde ise binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabiliyor. Komşu iki parselin anlaşması ve tapuya şerh düşülmesi halinde ise aradaki duvar kaldırılarak bu alan geçiş yolu olarak düzenlenmek kaydıyla komşu bina bahçeleri de ortak otopark olarak düzenlenebiliyor.

Yönetmelikle ayrıca parselin arka bahçelerinde mekanik otopark yapma imkanı getirildi.

Yeni Otopark Yönetmeliği linki:
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24408&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=otopark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://novaotopark.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.